Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας είναι πρωταρχικής σημασίας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την «IDSCOURIER».Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων που τελούν σε οποιαδήποτε σχέση με την εταιρία μας, ήτοι ως ενδεικτικά αναφερόμενων πελατών, εργαζομένων, συνεργατών, προμηθευτών και υπεργολάβων, τα οποία συλλέγονται από την IDSCOURIER στο πλαίσιο εκτέλεσης των εταιρικών της δραστηριοτήτων της. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρία με την επωνυμία ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και τον διακριτικό τίτλο «IDSCOURIER», με έδρα τη Θεσσαλονίκη οδός Σαλαμίνος αρ. 10, με Α.Φ.Μ. 998228330, Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310529000, website: www.idscourier.gr, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., είναι εταιρία ταχυμεταφορών, εφοδιασμένη με την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία Γενική Άδεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με αριθμό 08-451.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, κύριος σκοπός της είναι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων, ήτοι η παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία, διαλογή, ταξινόμηση και προώθηση για διανομή και επίδοση στη διεύθυνση του παραλήπτη, Ταχυδρομικών αντικειμένων ειδικής επείγουσας διαβίβασης (COURIER), καθώς και η εκτέλεση κάθε άλλου έργου που προσιδιάζει στη φύση των Ταχυμεταφορών.

Η  εταιρία ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Για συμβουλές και επεξηγήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) μας  κα Κυριλλίδου Παρασκευή στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονικής διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, κ.α., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

Α. Κατά την αποστολή και παράδοση ταχυδρομικού αντικειμένου:

Συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα που αναγράφονται στο Αποδεικτικό Παραλαβής – Συνοδευτικό Δελτίο Μεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.), τόσο του αποστολέα όσο και του παραλήπτη της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι  ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα,  κινητό/σταθερό τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπογραφή (και με ψηφιακά μέσα). 

Β. Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον ιστότοπο της IDSCOURIER:

Δε συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα Cookies που έχετε επιτρέψει διά της συγκατάθεσης σας να χρησιμοποιηθούν, ήτοι τα απολύτως απαραίτητα Cookies και τα Cookies Λειτουργικότητας, τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου. Οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι ανώνυμες και δεν παρακολουθούν την δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλους ιστοτόπους.

Γ. Κατά την εγγραφή σας ως χρήστη στον ιστότοπο της εταιρίας για την υποβολή ερωτημάτων:

Συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα όνομα και τηλέφωνο, διεύθυνση,  κινητό/σταθερό τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, email.

Δ. Κατά την online ή τηλεφωνική παραγγελία σας:

Συλλέγονται και απαιτούνται τα δεδομένα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,  κινητό/σταθερό τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, email.

 

Επιπλέον Στοιχεία Ανάλογα Με Τη Περίπτωση

Διαβιβάζονται στις συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών για την διεκπεραίωση της υπηρεσίας το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, τηλέφωνο και e-mail αποστολέα και παραλήπτη.

Επιπλέον Στοιχεία Όταν τα Δεδομένα Συλλέγονται από Τρίτους και Όχι Απευθείας Από Το Φυσικό Πρόσωπο

Η IDSCOURIER βάσει του σκοπού της αλλά και των διαδικασιών της ίδιας της υπηρεσίας που παρέχει λαμβάνει τα στοιχεία των παραληπτών ή αποστολέων από τρίτους (αποστολείς ή εντολείς, παραλήπτες μίας αποστολής) που αφορούν στα ταχυδρομικά αντικείμενα που διακινεί. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • ονοματεπώνυμο
 • διεύθυνση
 • τηλέφωνο επικοινωνίας
 • e-mail
 • γεωγραφικό στίγμα διεύθυνσης
 • σχόλια προσδιορισμού σημείου διεύθυνσης

Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τις εξής πηγές:

 • Μηχανογραφικά συστήματα του δικτύου καταστημάτων της εταιρίας ή τρίτων συνεργαζόμενων δικτύων
 • Μηχανογραφικά συστήματα εντολέων που παρέχονται από την εταιρία στους πελάτες – αποστολείς
 • Χειρόγραφη ή ηλεκτρονική καταγραφή από τον εντολέα της διακίνησης του ταχυδρομικού αντικειμένου

Σκοπός Επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, Αριθμός διαβατηρίου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, υπογραφή με ψηφιακά μέσα κλπ., τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Συγκεκριμένα, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς α) της παρεχόμενης ταχυδρομικής / ταχυμεταφορικής υπηρεσίας από την εταιρία (π.χ. ταυτοποίηση παραλήπτη και αποστολέα, παρακολούθηση ταχυμεταφοράς, κλπ.), β) συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. έκδοσης τιμολογίου, διατήρησης δεδομένων για ελάχιστη διάρκεια κλπ και γ) για στατιστικούς λόγους, διασφαλίζοντας το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας.

 

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρία

 • H επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για την εκτέλεση της ταχυδρομικής / ταχυμεταφορικής σύμβασης και την εν γένει εκπλήρωση όλων των συμβατικών μας υποχρεώσεων, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα διακίνηση, παραλαβή και παράδοση των αποστολών, παρακολούθηση με το σύστημα εντοπισμού των αποστολών σε κάθε στάδιο της διακίνησης τους, διαχείριση αιτημάτων αποζημίωσης, τιμολόγηση, είσπραξη απαίτησης κλπ.
 • Δεδομένα σας, όπως το Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. και τα στοιχεία των τιμολογίων συλλέγονται και τηρούνται στο πλαίσιο της συμμόρφωσης μας με έννομη υποχρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
 • Η συμμόρφωση μας με υποχρέωση που επιβάλλεται από το Ν. 4053/2012και το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ.
 • Η συμμόρφωση και η εκπλήρωση όλων των εκ του νόμου υποχρεώσεων μας για να ανταποκρινόμαστε σε νομικές διαδικασίες ή αιτήσεις των αρμοδίων Αρχών για παροχή πληροφοριών (ενδεικτικά παραβάσεις κείμενης νομοθεσίας, ποινικά ή άλλα αδικήματα/παραβάσεις κλπ).
 • Για την διαβίβαση σε συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρία για επιβεβαίωση ασφάλισης και κάλυψης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
 • Για την έρευνα ικανοποίησης πελάτη, για στατιστικούς λόγους και για την εν γένει βελτίωση της εταιρείας μας και της σχέσης μας μαζί σας.
 • Εφόσον δώσετε τη συγκατάθεση σας για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (newsletters,sms κλπ.) και τη διενέργεια έρευνας αγοράς, τόσο από την IDSCOURIER, όσο και από και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο.
 • Σε περίπτωση μεταφοράς εκτός ΕΕ ζητείται και ρητή συγκατάθεση/συναίνεση του αποστολέα για αυτήν την επεξεργασία, στο πλαίσιο της ταχυδρομικής/ταχυμεταφορικής υπηρεσίας που παρέχεται.
 • Σε περίπτωση επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ειδικών κατηγοριών, η επεξεργασία γίνεται κατόπιν ρητής συγκατάθεσης και ειδικής εξουσιοδότησης του πελάτη – ασθενή.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Η διάρκεια διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων καθορίζεται ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση διατήρησης που επιβάλει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών καθώς και  το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας για όσο χρονικό διάστημα  επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketingactivities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

 

Αποδέκτες

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων είναι: (α) ηIDSCOURIER και το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρίας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, (β) οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, (γ) τρίτοι εφόσον κάτι τέτοιο προκύπτει από τις συμβατικές υποχρεώσεις ή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της ταχυδρομικής/ταχυμεταφορικής υπηρεσίας, (δ) Δημόσιες ή Δικαστικές Υπηρεσίες ή Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον προκύπτει από διάταξη νόμου ή εισαγγελική παραγγελία ή δικαστική απόφαση/διαταγή, (ε) Σε συνεργαζόμενες εταιρίες που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον σχετικό σκοπό της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketingactivities) ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, (στ) Σε συνεργαζόμενους δικηγόρους ή σε συνεργαζόμενες εταιρίες εισπράξεων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, (ζ) στην συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρία, ως Εκτελούντες την Επεξεργασία.

Διαβίβαση Δεδομένων προς τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε. είναι δυνατή μόνο στο πλαίσιο ταχυμεταφορικής σύμβασης και απαιτείται η προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του αποστολέα και πραγματοποιείται με συνεργαζόμενες διεθνείς εταιρείες ταχυμεταφορών, με τις οποίες συμβαλλόμαστε και δεσμεύονται για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Μέτρα Ασφαλείας

Η IDSCOURIER δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα μέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται και τροποποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο.

Η με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Η IDSCOURIER προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της ασφάλειας των Δεδομένων σας και της εφαρμογής της Πολιτικής Απορρήτου.

Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς. 

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με τη IDSCOURIER να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτου Δεδομένα χωρίς την άδεια της εταιρίας, να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και ιδίως με τον Κανονισμό GDPR.

Ειδικότερα Μέτρα Διασφάλισης Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

Επιπροσθέτως σας δηλώνουμε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ότι έχουμε ήδη λάβει κάθε τεχνικό – πληροφοριακό μέσο προστασίας των δεδομένων σας, ήτοι σύγχρονες μεθόδους αποθήκευσης πληροφοριών και ασφαλείας, κωδικοποιήσεις, κρυπτογραφήσεις, πρωτόκολλα περιορισμένης πρόσβασης, κάθε προστασία για κακόβουλες μη εξουσιοδοτημένες εισόδους από εξωγενείς παράγοντες. Επίσης οι χώροι της εταιρίας είναι εφοδιασμένοι με τεχνικά και ανθρώπινα μέσα υψίστης ασφαλείας π.χ. κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια των φυσικών προσώπων, των υλικών, και των εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα, είμαστε εφοδιασμένοι με ηλεκτρονικές συσκευές καταγραφής και απεικόνισης ώρας και σημείου διεύθυνσης παραλαβής ή παράδοσης, όπως και καταγραφή πρόσθετων στοιχείων προσδιορισμού του σημείου παραλαβής ή παράδοσης.

 

Δικαιώματα

Τα δικαιώματα σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, που μπορείτε να ασκείτε υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός ΕΕ 2016/679, ανάλογα με τον σκοπό και την νομική βάση επεξεργασίας τους, είναι τα εξής: α) υποβολή αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, β) εναντίωση  στην επεξεργασία τους, γ) φορητότητα των Δεδομένων σας, δ) όπου έχει δοθεί συγκατάθεση, δικαίωμα ανάκλησης της.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε  στο τηλ. 2310529000 και το email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628,email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα ενημερώνεται όποτε κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε σχετικά σε εμφανές σημείο του site. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να γνωρίζεται πως προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Αποδοχή Και Συγκατάθεση

Ο χρήστης με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί και κατανοήσει τους όρους και τις συνθήκες προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων του, την αποδέχεται ρητώς και ανεπιφύλακτα και δίνει τη συγκατάθεση του για την επεξεργασία τους από την IDSCOURIER, με τον τρόπο και για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 

Θεσσαλονίκη, Κέντρο

Σαλαμίνος 10
Τ.Κ.: 54625
ΤΗΛ:2310.529.000
Ωρες και ημέρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 18:00
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.